TECAJEVI

Freediving as a lifestyle

AIDA* Freediver Za ronioce početnike ili samo discovery ronjenje, traje 1 dan ( 8 met )

AIDA** Freediver Za ronioce na dah sa određenim iskustvom , traje 2 dana (16-20 met )

AIDA*** Freediver Za one koji žele produbiti znanje, popraviti tehniku / safty freediver, traje 4 dana (24 met)

AIDA**** Freediver Za one koji žele postati aktivni sudionici u organiziranju ili vođenju ronilačkih eventove i da postanu instruktori, traje 6 dana ( 32 met )

AIDA ronilačke specijalnosti:
- AIDA Deep Tank Freediver
- AIDA Monofin Freediver Courses
- Competition Freediver

Vedrana Vidovic